ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 

ขอเชิญร่วมรับพระพรกับเรา

1 ยอห์น 4:7

ท่านที่‍รักทั้ง‍หลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะ‍ว่าความรักมาจากพระ‍เจ้า และทุก‍คนที่รักก็บัง‍เกิดมาจากพระ‍เจ้า และรู้‍จักพระ‍เจ้า

002

ค่านิยมคริสตจักร

1.คริสตจักรที่สร้างสาวก เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้รับใช้ด้วยพันธกรทั้งห้าใน (อฟ 4)

2.คริสตจักรที่สอนความจริงตามพระวจนะทุกข้อทุกตอนและเคลื่อนตามการทรงนำ ของพระวิญญาณ

3.คริสตจักรที่อภิบาลพระกายในคริสตจักรท้องถิ่นให้เข้าใจอัตลักษณ์ของตนเอง ตามพระวจนะ ตามของประทานและตามเป้าประสงค์ของพระเจ้าที่มีสำหรับเขา

4.คริสตจักรที่ออกพันธกิจประกาศขยายแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาแผ่นดินโลกนี้ให้หาย

5.คริสตจักรที่ยืนเคียงข้างและเป็นหนึ่งเดียว ONE NEW MAN

6.คริสตจักรที่เน้นความสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการฟังเสียงการเผยพระวจนะ

7.คริสตจักรที่ออกไปตั้งคริสตจักรวางรากฐานโดยอัครฑูตและผู้เผยพระวจนะและ เชื่อมของประทานกับพี่น้องคริสตจักรในพระกายทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้

11 ของประ‌ทานของพระ‍องค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัคร‌ทูต บางคนเป็นผู้เผยพระ‍วจนะ บาง‍คนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประ‌เสริฐ บาง‍คนเป็นศิษ‌ยา‌ภิบาลและอา‌จารย์

12 เพื่อเตรียมธรร‌มิก‌ชนให้เป็นคนที่จะรับ‍ใช้ เพื่อเสริม‍สร้างพระ‍กายของพระ‍คริสต์ให้จำ‌เริญขึ้น

13 จน‍กว่าเราทุก‍คนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระ‍บุตรของพระ‍เจ้า จน‍กว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็ม‍ที่ คือเต็มถึงขนาดความไพ‌บูลย์ของพระ‍คริสต์

เอเฟซัส 4:11-13

สถานที่ตั้งคริสตจักร

1.สำนักงานคริสตจักรพันธกรทั้ง 5 เลขที่ 800/10-11 หมู่2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

2. ชมรมคริสเตียน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

3. ชมรมคริสเตียน ตึกกิจกรรมนิสิต 2 ห้อง 401-402 มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131

E-mail : zgenchurch@gmail.com

โทร : 085-043-8507 ,081-377-8756

Line QR code
Line ZGC

ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ภาพกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2017

ภาพบรรยากาศในโบสถ์ วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2017 ค่ะ เชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรผ่านการเสวนาธรรมตอนเช้า การนมัสการ และการเทศนาแบ่งปันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นิมิต พานิช ที่ให้เกียรติมาแบ่งปันเทศนา และสอนเราในการสัมมนาช่วงบ่าย และขอบคุณทีมนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา ที่มาร่วมเป็นพระพรให้กับคริสตจักรของเราค่ะ

FacebookTwitterGoogle+LineShare
read more

ภาพกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2017

ภาพบรรยากาศในโบสถ์ วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2017 ค่ะ เชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรผ่านการเสวนาธรรมตอนเช้า การนมัสการ และการเทศนาแบ่งปันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ อีกทั้งในช่วยบ่ายยังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ เจริญ ยธิกุล และทีมงาน ที่มาแบ่งปันให้กับคริสตจักรของเราในหัวข้อ “ชีวิตที่อยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า” ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทางคริสตจักรของเราอย่างมากเลยค่ะ

read more

ภาพกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2017

ภาพบรรยากาศในโบสถ์ วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2017 ค่ะ เชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรผ่านการนมัสการ และการเทศนาแบ่งปันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ และขอบคุณพระเจ้าที่รักษาอาการเจ็บป่วยให้กับพี่น้องในคริสตจักรของเราอีกด้วยนะคะ ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องค่ะ

read more

ภาพกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2017

ภาพบรรยากาศในโบสถ์ วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2017 ค่ะ เชื่อว่าพี่น้องได้รับการสัมผัสความรักจากพระเจ้า
และได้รับการเยียวยารักษาจากพระองค์ ในวันปีใหม่ ปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องนะคะ

read more

ภาพกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2016

ภาพบรรยากาศในโบสถ์ วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2016 สุขสันต์วันคริสต์มาส!!! ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกิจกรรมวันคริสต์มาสที่ผ่านมา ในธีมงาน “ของขวัญและวันแห่งความสุข” เชื่อว่าพี่น้องได้รับของขวัญ ความสุข และความสนุกสนานทุกคน และขอบคุณพระเจ้าที่ในวันนี้ได้มีคนเปิดใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าอีกมากมายด้วยเช่นเดียวกัน ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องนะคะ

read more

ภาพกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2016

ภาพบรรยากาศในโบสถ์ วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2016 ค่ะ เชื่อว่าพี่น้องได้รับการสัมผัสความรักและพระสิริจากพระเจ้าผ่านรอบนมัสการและการเทศนานะคะ และในช่วงบ่ายได้มีการจัดสมัมมนา “อิสราเอลและยุคสุดท้าย” จากท่าน ศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย ที่ได้มาเป็นพระพร ต่อคริสตจักรพันธกรทั้ง5 ของเรา ทำให้เราเข้าใจเรื่องของชนชาติอิสราเอลมากขึ้นด้วยค่ะ

read more