กลุ่มพันธกรทั้ง 5 ยุโรป ร่วมกับ คริสตจักรพันธกรทั้ง 5 จัดค่าย “Love and Relationship” “ความรักและผูกพัน” วันที่ 14-16 เมษายน 2017

วิทยากรค่าย อาจารย์มนูศักดิ์ กลิ่นดี ศิษยาภิบาลคริสตจักรพันธกรทั้ง5

ค่าลงทะเบียนผู้เชื่อคริสเตียน 50 ยูโร  ผู้สนใจจ่ายค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ท่านเห็นชอบ

สิ่งที่ท่านจะได้รัจากค่ายครั้งนี้ คือ เรียนรู้จักความรักแท้ รู้เป้าหมายในชีวิต และคำสอนที่น่าสนใจอีกมากมาย

love_and_relation_ship-2