ประมวลภาพค่ายพันธกรยุโรป 2017 ที่ผ่านมา

 

คำสอนกลุ่มพันธกรทั้ง 5 ยุโรป

ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์ เวลา 19.00 – 20.00 น.

และทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือน เวลา 16.00 – 17.00 น.