วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2019
 
🎖สบาโต วันแห่งการหยุดพัก
เชิญชวนพี่น้องมาพักสงบกับพระเจ้าและรับกำลังเรี่ยวแรงจากพระองค์🕊🕊
 
เริ่มเวลา 08.00 – 12.30 น.
 
เทศนาโดย ศจ.กำพล คำดี
ศิษยาภิบาลคริสตจักรประตูเมืองเชียงใหม่
 
และหลังเลิกรอบนมัสการแล้ว
เชิญชวนพี่น้องร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 12.30 – 14.00 น.
 
ณ คริสตจักรพันธกรทั้ง 5 บางพระ
 
#Godblessyou #ขอพระเจ้าอวยพระพร