วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

🎖สบาโต วันแห่งการหยุดพัก
เชิญชวนพี่น้องมาพักสงบกับพระเจ้าและรับกำลังเรี่ยวแรงจากพระองค์🕊🕊

เริ่มเวลา 08.00 – 12.30 น.

เทศนาโดย คุณแชมป์ สิทธิโชค เสรีธรณกุล
(เน็ตไอดอลเจ้าของเพจ Bright Romance แสงสว่างแห่งรักที่แท้จริงและผู้ประกาศแห่งยุค)

และช่วงบ่ายเป็นอบรมเทรนนิ่งการประกาศ
เวลา 14.30 – 17.30 น.

ณ คริสตจักรพันธกรทั้ง 5 บางพระ

🎊 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ (โรม 10 : 17)

🎉 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28 : 19-20)

#เพราะการประกาศข่าวประเสริฐนั้นสำคัญ
#วันนี้คุณประกาศข่าวดีกับคนที่คุณรักแล้วหรือยัง 🥰🥰

#Godblessyou #ขอพระเจ้าอวยพระพร