วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2019

🎖สบาโต วันแห่งการหยุดพัก
เชิญชวนพี่น้องมาพักสงบกับพระเจ้าและรับกำลังเรี่ยวแรงจากพระองค์🕊🕊

เริ่มเวลา 08.00 – 12.30 น.

เทศนาโดย Ps. John Paul Sprecher

ณ คริสตจักรพันธกรทั้ง 5 บางพระ

#Godblessyou #ขอพระเจ้าอวยพระพร