สัมมนาพิเศษ “การประกาศและการสร้างสาวก”
วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2019

โดย ศจ.สมศักดิ์ รินนาศักดิ์
ประธานองค์กรคริสตจักรไทในพระเยซูคริสต์

ค่าลงทะเบียน 250 บาท

สมัครได้แล้ววันนี้!!!

God bless you  ขอพระเจ้าอวยพระพร