สัมมนาพิเศษ!!! ต้อนรับเดือนสิงหาคม 2019
“หัวใจสำคัญสำหรับการเติบโต”

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2019

พบกับ Dr.Donald Chia
ดร.ด้านจิตวิทยาด้านพระคัมภีร์
และผู้เชี่ยวชาญการสร้างและให้คำปรึกษาคริสตจักร
และคำปรึกษาด้านครอบครัวหรือแก้ไขปัญหาชีวิตสมรส

ณ คริสตจักรพันธกรทั้ง 5 บางพระ

ค่าสมัคร 250 บาท

#Godblessyou #ขอพระเจ้าอวยพระพร