พันธกรทั้งห้า : ก้าวที่สอง คือ การค้นพบของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับใช้

พันธกรทั้งห้า : ก้าวที่สอง คือ การค้นพบของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับใช้

บางคนเรียก ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ (1คร12:4-11) ซึ่งเป็นของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานแก่ท่าน เป็นมิติที่เหนือธรรมชาติ เมื่อท่านรับเชื่อ และรับการพัฒนาเต็มที่ การเจิมต่อเนื่อง ทำสม่ำเสมอ มันจะเป็นบทบาท โดดเด่น หรือเรียกตำแหน่งตามของประทาน ในการปรนนิบัติพี่น้อง...
พันธกรทั้งห้า : แล้วเราจะก้าวไปสู่ การรับใช้ตามของประทาน และ สู่ระดับพันธกรทั้งห้าได้อย่างไร?

พันธกรทั้งห้า : แล้วเราจะก้าวไปสู่ การรับใช้ตามของประทาน และ สู่ระดับพันธกรทั้งห้าได้อย่างไร?

ก้าวที่หนึ่ง ท่านต้องฝึกฝนและ ค้นหา รู้ภาระใจการทรงเรียก และ ถูกสร้างให้เจริญเติบโต ให้ท่านรับใช้หลายๆ อย่าง จนค้นพบภาระใจของตัวเอง แม้ท่านอาจต้องถูกผู้นำสลับปรับเปลี่ยนการรับใช้ หรือเมื่อท่านรับใช้ไป มันไม่เกิดผล ท่านจะปล้ำสู้ แล้วต้องเปลี่ยนเมื่อเวลามาถึง...
พันธกรทั้งห้า : จะพัฒนาของประทาน และก้าวไปสู่พันธกรทั้งห้าได้อย่างไร?

พันธกรทั้งห้า : จะพัฒนาของประทาน และก้าวไปสู่พันธกรทั้งห้าได้อย่างไร?

บางคนพระเจ้าจะใช้ และทำงานใหญ่กว่าท่านคิด แม้ท่านเป็นเพียงสมาชิกคนหนึ่ง ผมได้มีโอกาสฟังคำเทศนาของบิล จอห์นสัน ท่านกล่าวว่า วันหนึ่งท่านไปเยี่ยมคริสตจักร ที่ดร. ซินดี้ เจคอป เป็นสมาชิกอยู่ (ดร.ซินดี้เป็นผู้เผยวจนะระดับโลก) และอีกท่าน คือ ดร. ซี ปีเตอร์ แวกเนอร์...