สบาโต วันอาทติย์ ที่ 18 สิงหาคม 2019

สบาโต วันอาทติย์ ที่ 18 สิงหาคม 2019

🤩🥳 สบาโต วันอาทติย์ ที่ 18 สิงหาคม 2019 💒 พี่น้องสามารถเข้าร่วมนมัสการพระเจ้า ได้ตามสถานนมัสการตามพื้นที่ใกล้เคียง ของคริสตจักรพันธกรทั้ง 5 สามารถติดต่อได้ตามโปสเตอร์ข่าวสารนี้ ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังเรี่ยวแรง ให้กับพี่น้องทุกท่าน...