สบาโต วันอาทติย์ ที่ 22 กันยายน 2019

สบาโต วันอาทติย์ ที่ 22 กันยายน 2019

⛱ วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2019   🎖สบาโต วันแห่งการหยุดพัก เชิญชวนพี่น้องมาพักสงบกับพระเจ้าและรับกำลังเรี่ยวแรงจากพระองค์🕊🕊   เริ่มเวลา 08.00 – 12.30 น.   เทศนาโดย ศจ.กำพล คำดี ศิษยาภิบาลคริสตจักรประตูเมืองเชียงใหม่...