พันธกรทั้งห้า : ก้าวที่สอง คือ การค้นพบของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับใช้

พันธกรทั้งห้า : ก้าวที่สอง คือ การค้นพบของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับใช้

บางคนเรียก ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ (1คร12:4-11) ซึ่งเป็นของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานแก่ท่าน เป็นมิติที่เหนือธรรมชาติ เมื่อท่านรับเชื่อ และรับการพัฒนาเต็มที่ การเจิมต่อเนื่อง ทำสม่ำเสมอ มันจะเป็นบทบาท โดดเด่น หรือเรียกตำแหน่งตามของประทาน ในการปรนนิบัติพี่น้อง...