พันธกรทั้งห้า : จะพัฒนาของประทาน และก้าวไปสู่พันธกรทั้งห้าได้อย่างไร?

พันธกรทั้งห้า : จะพัฒนาของประทาน และก้าวไปสู่พันธกรทั้งห้าได้อย่างไร?

บางคนพระเจ้าจะใช้ และทำงานใหญ่กว่าท่านคิด แม้ท่านเป็นเพียงสมาชิกคนหนึ่ง ผมได้มีโอกาสฟังคำเทศนาของบิล จอห์นสัน ท่านกล่าวว่า วันหนึ่งท่านไปเยี่ยมคริสตจักร ที่ดร. ซินดี้ เจคอป เป็นสมาชิกอยู่ (ดร.ซินดี้เป็นผู้เผยวจนะระดับโลก) และอีกท่าน คือ ดร. ซี ปีเตอร์ แวกเนอร์...